Menu Zavřeno

Profil firmy

Profil firmy

Firma S-Profit Agro s.r.o. nepřímo vznikla privatizací Státního zemědělského podniku Jindřichov. Do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě byla společnost zapsána 14.7.1997, když většinovým vlastníkem byla firma S-Profit Opava s.r.o. Dne 21.12.2006 byl většinový podíl smluvně převeden na Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice.

Sídlo společnosti se nachází v bývalém poplužním dvoře na okraji obce Jindřichov. Dvůr je tvořen souborem 18 budov stojících na vlastním pozemku. Společnost podniká na katastrálním území obce Jindřichov, Janov a Petrovice. V současné době obhospodařuje cca 520 ha zemědělské půdy. Z této výměry je 320 ha luk a pastvin a zbývající část ha připadá na ornou půdu. Hlavní náplní společnosti je rostlinná a živočišná prvovýroba.

Celá činnost je zahrnuta od roku 2008 do systému ekologického zemědělství, kdy se přísně dbá na dodržovaní všech ekologických standardů. Chod společnosti zajišťuje 6 zaměstnanců.