Menu Zavřeno

Živočišná výroba

Živočišná výroba

V rámci živočišné výroby je společnost zaměřena na chov masného dobytka bez tržní produkce mléka. Aktuálně ve stádě evidujeme 280 ks dobytka, z čehož je 160 krav. Z původního plemene Hereford dochází v současné době z důvodu lepších užitkových vlastností k překřižování na plemeno Limousine. Skot je od jara do podzimu chovám pastevně. Zimní měsíce tráví přímo na farmě a přilehlých pozemcích, kde má zajištěnou krmivovou základnu, volnou stáj a přístřešek. V podzimních měsících, popř. jarních jsou telata prodávána. I tento produkt nese označení BIO.