Menu Zavřeno

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se firma zabývá pěstováním pšenice špaldy, pšenice jarní, pohanky a jetele. Veškerou bioprodukci je společnost schopna na vlastní posklizňové lince vyčistit, popř. vysušit a také uskladnit. Tyto činnosti společnost nabízí ve službách případným zájemcům. Další činnosti rostlinné výroby je zajištění krmivové základny pro výrobu živočišnou. Jedná se o výrobu sena, senáže, ale také údržbu pastvin a luk.