Menu Zavřeno

Mechanizace

Mechanizace

Veškerá potřebná mechanizace je uzpůsobena potřebám chodu společnosti a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Většinu mechanizačních prací si společnost zajišťuje sama svými mechanizačními prostředky. Zbývající část (zejména sklizeň obilovin a senáže) je pak zajištěna formou služeb od Zemědělského družstva Hraničář Loděnice, popř. i jiných poskytovatelů.